Υπηρεσίες

  • Ανάπτυξη ακινήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής
  • Ανέγερση ιδιωτικών κατοικιών εργολαβικά
  • Κατασκευή και ανακατασκευή εσωτερικών χώρων, ειδικών χώρων μαζικής εστίασης, εκθεσιακών χώρων, καταστημάτων, χώρων αναψυχής
  • Κατασκευή Παραθεριστικών Οικισμών και Κατοικιών
  • Υλοποίηση σύνθετων και εξειδικευμένων ιδιωτικών τεχνικών έργων (Κτίρια Γραφείων, Βιομηχανικά, Διατηρητέα)
  • Συμμετοχή σε επενδυτικά σχέδια (ιδιωτική πολεοδόμηση, βιοτεχνικά και βιομηχανικά πάρκα, έργα αυτοχρηματοδότησης, ακίνητο εισοδήματος, εκμετάλλευση χώρων αναψυχής)
  • Εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, πολεοδομικών και τοπογραφικών μελετών
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών πάρκων Wind Park – PV Park – Hybrid Park