Μελέτες - Επιβλέψεις


Apollon – Plaza

Ξενοδοχειακό συγκρότημα APOLLON PLAZA στην Aνάβυσσο. Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού από σκυρόδεμα, ειδικές θεμελιώσεις σε θάλασσα, επέκταση με σύμμικτη κατασκευή.

Η TERRA MYKONIA διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, στελέχωση, οργάνωση και λογισμικό για:

1. Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών

2. Τεχνική Υποστήριξη

3. Επίβλεψη και Έλεγχο Κατασκευής

4. Εκπόνηση Διαδικασιών Δημοπράτησης

Gallery