Βιομηχανικά Κτίρια


Κόρινθος

Κτίριο πώλησης αποθήκευσης χρωμάτων και γραφειακοί χώροι στην Κόρινθο

Η TERRA MYKONIA δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με ειδικευμένες βιομηχανικές και μελετητικές επιχειρήσεις και προμηθευτές εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας να δημιουργήσει την απαραίτητη εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική υποδομή.

Gallery