Μελέτες - Επιβλέψεις


Σχοινιάς

Οικιστικό συγκρότημα στο Σχοινιά

Η TERRA MYKONIA διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, στελέχωση, οργάνωση και λογισμικό για:

1. Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών

2. Τεχνική Υποστήριξη

3. Επίβλεψη και Έλεγχο Κατασκευής

4. Εκπόνηση Διαδικασιών Δημοπράτησης

Gallery