ΤΑΝΑΓΡΑ

Βιοτεχνική μονάδα
Βιοτεχνική μονάδα στην Τανάγρα σε οικόπεδο 5.200 τ.μ. με δυνατότητα ανέγερσης 5.100 τ.μ., με υπό κατασκευή μεταλλικό κτίριο 1.150 τ.μ.. Χρήση Βιοτεχνίας