ΡΕΘΥΜΝΟ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ

Έκταση 200 στρ.
Έκταση 200 στρ. παραθαλάσσια στην Σκεπαστή Ρεθύμνου. Δυνατότητα άμεσης εκμετάλλευσης. Υπό ολοκλήρωση διαδικασίες Μελετών για ιδιωτική Πολεοδόμηση.