ΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Έκταση 20 στρ.

Έκταση 20 στρ. παραθαλάσσια στον Αγ. Κυπριανό Άνδρου επί του κύριου επαρχιακού δρόμου. minimize delivery schedule.