Επενδύσεις Ευρείας Κλίμακας


Λαύριο

Αξιοποίηση ιδιόκτητης έκτασης 50 στρεμμάτων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Λαυρίου.

ΤΟΜΕΙΣ:

Gallery