Επενδύσεις Ευρείας Κλίμακας


Multiplex

MULTIPLEX, B. Σοφίας Η ΥΠΕΡΙΩΝ ανέλαβε την στατική μελέτη, επίβλεψη και τμήμα κατασκευής εσωτερικών διαρρυθμίσεων. Ιδιοκτησία - Ανέγερση: ΔΑΚΩΝ Α.Ε.

ΤΟΜΕΙΣ:

Gallery